Bombinga av kringkastaren.

Bilete av bombekrater og skadar på bustadar.
Bombekrater og skadar på bustadar.

For ei tid tilbake fekk Vigra kringkastar si veneforening tilgang til nokre bilete som vart teke av bygningar kring kringkastaren i dagane etter bombinga.

Karen Randi Sæther lånte oss nokre bilete som du kan sjå under.

Fotografen var faren til Karen.

 

Bilete av bombekrater og skadar på bustadar.
Bombekrater og skadar på bustadar. Futigarden.
Gardstun
Futigarden
Gardstun
Futigarden
bygning
Kringkastaren. 1939 bygget etter bombinga.
Ruin
Kringkastaren. 1939-bygget etter bombinga.