Vigra – eit kraftsentrum i vår nasjonale soge

Sunnmøre Arbeiderblad 30. august 1945
Utklipp frå Sunnmøre Arbeiderblad 30. august 1945

Dette avisutklippet vart sendt til veneforeininga frå Aud Farstad. Ho kom over innlegget medan ho leita etter andre opplysningar.

Sunnmøre arbeideravis møtte tidlegare redaktør i programbladet «Hallo, hallo» , Arthur Klæbo og intervjua han om historia og framtida til kringkastinga på Vigra.

Les meir om Vigra – eit kraftsentrum i vår nasjonale soge