Plassering av ny 100kW-sendar (1938)

Bilete av utklipp frå Sunnmørsposten 31. mai 1938
Utklipp frå Sunnmørsposten 31.mai 1938

Vi har motteke eit nytt utklipp om Vigrasendaren. Denne gongen i høve oppgradering av 10kW RCA-sendaren til ny 100kW sendar. Det vart diskutert ulike plasseringar av ein ny 100kW-sendar.

Her er det opphavlege innlegget i avisa:

Bilete av utklipp frå Sunnmørsposten 31. mai 1938
Utklipp frå Sunnmørsposten 31.mai 1938

Du kan sjå full storleik her, eller laste ned avskrift i her.