Vigramasta og kringkastingshistorie i Ålesundsområdet

1999-04-21 14.15.28
Mastetoppen

I samband med rivinga av radiomasta på Vigra laga Ålesund filmklubb ein film om historia til kringkastaren. Vi har fått løyve til å syne denne filmen på heimesida vår.

Filmen kan og kjøpast på DVD frå veneforeiniga.